De aarde is slechts één land, waarvan alle mensen de burgers zijn – Bahá’u’lláh

De bahá’ís van Enkhuizen en omstreken

De bahá’ís van Enkhuizen en omstreken zijn verenigd in hun streven om de leringen van Bahá’u’lláh in praktijk te brengen. Dit betekent dat we werken aan onze eigen geestelijke ontwikkeling door gebed, studie en dienstbaarheid, en dat we bijdragen aan de versterking van eenheid in verscheidenheid in onze buurt, in de stad als geheel en samenwerken met verschillende vrienden in Enkhuizen en omstreken die hetzelfde nastreven. Wij ontmoeten je graag op één van onze activiteiten.

‘Er kan geen twijfel over bestaan dat de volkeren van de wereld, van welk ras of religie zij ook zijn, hun inspiratie putten uit één hemelse Bron”

“Weet waarlijk dat de ziel een teken Gods is,
een hemels juweel”

“Beraadslaagt tezamen in alle aangelegenheden, aangezien consultatie het lichtbaken is dat de weg wijst en de schenker is van begrip.”

“De wereld der mensen heeft twee vleugels: de één de vrouw, de andere de man. Pas wanneer beide vleugels even goed ontwikkeld zijn, kan de vogel vliegen.”

“Beschouwt de mens als een mijn, rijk aan edelstenen van onschatbare waarde. Alleen opvoeding kan de schatten ervan aan het licht doen komen …”

Wat geloven bahá’ís

Eenheid van God

Bahá’u’lláh leert dat er één God is, de schepper van het universum, de Alwetende, de Liefderijke, de Albarmhartige.

Eenheid van de mensheid

De overtuiging dat we allemaal tot één menselijke familie behoren is hart en ziel van het Bahá’í-geloof.

De ziel

Bahá’u’lláh geeft aan dat het doel van ons leven is God te kennen en Zijn tegenwoordigheid te bereiken. Onze ware identiteit is geestelijk.

Gelijkwaardigheid van man en vrouw

De erkenning en toepassing van gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen is één van de belangrijkste voorwaarden voor vrede.

Harmonie tussen wetenschap en religie

Religie en wetenschap zijn als twee vleugels voor de vooruitgang van de mensheid. Met alleen de vleugel van religie belanden we in bijgeloof. Met alleen de vleugel van wetenschap belanden we in materialisme.

Zelfstandig onderzoek

De bahá’í-leringen vragen ons met eigen ogen te zien en niet met de ogen van anderen. Het principe van onafhankelijk onderzoek verrichten naar de waarheid. Voor bahá’ís verbiedt hun leer hen dan ook om zich bezig te houden met bekering.

Dienstbaarheid geeft betekenis aan ons leven. Gezegend en gelukkig is degene die opstaat om de hoogste belangen van de volkeren en geslachten der aarde te bevorderen

– Bahá’u’lláh

Wat doen bahá’ís

Meditatieve bijeenkomsten

Door samen te bidden, mediteren en zingen versterken we onderlinge verbondenheid en ontstaan betekenisvolle gesprekken. Dit doen wij vanuit de huiskamer. Houdt facebook of instagram in de gaten voor de verschillende data.

Familie Festival

Om de 2 maanden organiseren wij familie-bijeenkomsten in IJsselzand. Een samenzijn met muziek, creativiteit en  betekenisvolle gesprekken. Dit met als doel om gemeenschapsopbouwende krachten vrij te maken.

Leerkringen

Samen capaciteiten ontwikkelen voor het opbouwen van gemeenschappen door studie en toepassing van de bahá’í-leringen. Er zijn vele leerboeken. Het eerste boek ‘Bespiegelingen over het Leven van de Geest’ wordt in verschillende leerkringen gegeven. Ook deelnemen? Neem dan contact met ons op.

Jeugdgroepen

Voor jeugd van 12 tot 15 jaar is een speciaal geestelijk bekrachtigingsprogramma ontwikkeld dat aansluit op ontluikende intellectuele en morele vragen.

Kinderklassen

 Opvoeding en onderwijs zijn fundamentele verantwoordelijkheden van elke gemeenschap.

Publieke discours

We delen graag wat we leren door de toepassing van de bahá’í-leringen voor de verbetering van de samenleving als geheel.

Video

Contact de bahá’ís van Enkhuizen

Neem deel | Stuur een bericht | Ontvang informatie over het bahá’í geloof

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Waar wil je meer over weten of aan deelnemen?
Meerdere keuzes mogelijk
© Copyright - Bahá'ís van Enkhuizen en omstreken